среща

Еднодневен Семинар InGreenCi – 6 Юни 2014 – Μacedonia Palace Hotel

В контекста на мерките за публичност на програмата, се проведе еднодневна среща на тема: “Устойчиво управление на градската околна среда, добри практики и ролята на местното самоуправление”. Срещата се проведе в Македония Palace Hotel, в петък, 6-ти юни, 2014 г., от 9:00 часа

 

Втора среща на партньорите се проведе “в Хасково

На 07.09.2013 се състоя техническа среща на партньорите в община Хасково, където всеки партньор представи хода на изпълнението на техните действия и бъдещи планирани действия.

Първа среща на партньорите в Хасково

На 21/03/2013 се състоя техническа среща на партньорите в община Хасково, на която всеки партньор представи хода на изпълнението на техните действия; бъдещи действия и последваща дълга дискусия относно съдържанието на документи по проекта.