отворени събития

отворени събития

Открито събитие в Хасково

На 06.09.2013 беше направено обучително посещение до Хасково от 63 гръцки инженери, градинари и други. (Изпълнителните директори на община или частно-практикуващи професионалисти). В контекста на това посещение бяха представени Наръчника за управление на градските зелени зони, Географска информационна система за зелените зони на град Хасково и съответната образователна игра . Гръцките инженерите имаха възможност да […]