Ανοικτές εκδηλώσεις

1η εκδήλωση ευαισθητοποίησης 28 Απριλίου 2015 Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο των δράσεων Δημοσιότητας του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η 1η εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την Αειφόρο διαχείριση του Αστικού Περιβάλλοντος και την Εκπαίδευση των Παιδιών. Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου του Δήμου καθώς και δόθηκε η δυνατότητα σε μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης να ενημερωθούν για το αστικό περιβάλλον και τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Παράλληλα απασχολήθηκαν δημιουργικά σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και συμμετείχαν στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του InGreenCi.

Ανοικτή Εκδήλωση στο Χάσκοβο

Στις 6/09/2013 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη 63 ελλήνων μηχανικών, γεωπόνων κλπ (στελεχών του Δήμου και ιδιωτών) στο Χάσκοβο. Στο πλαίσιο της επίσκεψης παρουσιάστηκε ο Οδηγός Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου, το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του πρασίνου της πόλης του Χάσκοβο και το σχετικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Οι έλληνες μηχανικοί είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις πράσινες διαδρομές της πόλης και να παρακολουθήσουν πολιτιστική – περιβαλλοντική εκδήλωση, ανοικτή στο ευρύ κοινό.