Χρησιμοποίησε τις μεθόδους για την διαχείριση του νερού της βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Είσαι υπεύθυνος για τη συντήρηση των πάρκων του Haskovo