Програмата InGreenCi се финансира от Оперативна програма за териториално сътрудничество Гърция България 2007-2013, която е съфинансирана от 85% от Европейския фонд за регионално развитие и от 15% от националните ресурси на Гърция и България; Общият му бюджет е € 975,043.00, разпределен между партньорите на основата на действията, които трябва да се реализират, и по-конкретно, както следва:

   • Община Солун:           785.803,00€
   • Община Хасково:       106.460,00€
   • ΤΕΕ/ΤΚΜ:                     49.156,00€
   • IIPA:                                33.624,00€