Обучителен, 30-часов семинар за 80 частно практикуващи инженери. Първият етап – пътуване и информиране на частно практикуващи инженери бе посещението на Община Хасково, с цел да ги информира за някои аспекти на ръководство за управление на градските зелени зони и ГИС инсталираните за управлението на градските зелени зони; гостуващите инженери също присъстваха на съответното информационно събитие. Визитата беше направена през септември 2013 г. с участието на 39-частно практикуващи инженери, на когото бяха представени следните:

  • ГИС мониторинг на градските зелени зони и зелени маршрути в рамките на града;
  • ръководство за управлението на градските зелени зони;
  • игра за флората на парковете в Хасково;
  • Популяризиране и резултати действия за разпространение.

TEE семинари – Разписание