Πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα: «Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης όμβριων υδάτων», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 25/2/14 – 6/3/14

DDID_image

Πρόγραμμα σεμιναρίου