преди получаването на който, ще са извършени следните дейности:

  • записване и оценка на подходящи практики, включващи екологично управление на дъждовните води в градската зелена
  • локализиране обременени градските зони в рамките на който да приложи конкретния модел
  • класифициране на международната научна литература (техники, растителен материал, разходите материализация и т.н.) и превръщането му в една лесна за ползване база данни

Интегриран Наръчник за управление

Семинар за обучение на частно-практикуващите и функциониращи ръководители на общината, а именно инженери, ландшафтни архитекти и градинари по отношение на съдържанието на ръководството и използването на GIS

seminar1_Haskovo

програма

Действия по публичност ,които ще включват:

  • създаване на интерактивна игра
  • производство и разпространение на отпечатана информационна брошура
    broshure1_1, broshure1_2, broshure2, Leaflet1, Leaflet2