В днешно време, градските зелени зони следва да бъдат разглеждани като “градска инфраструктура”, необходима за функционирането на града, която има за цел създаване на зелена мрежа, интегрирана съвкупност от улици и външни пространства, която „преминава през” целия град.
Необходимите структурни елементи да съставляват такава мрежа са следните:

  • Зелени Маршрути

Открити пространства, разположени по дължина, съчетани с транспортната мрежа, които изпълняват екологични, социални и културни функции и се свързват със зелени зони, организирани части на градските среда и зелените пространства.

  • Зелени Зони

Големите градски клиновидни зелени части, които влизат в градската среда и я свързват с крайградските зелени площи; разработването на такива пространства може да следва пътя на сухи речни корита в целия градски комплекс.
Ролята на тези места е много важна, тъй като те са едновременно и инструменти, както и свързващи артерии за зелените зони, както и за интегрирани комуникационни функции на зелените пространства , основната цел на който е да позволят на природата, да проникне в гъсто населена градска мрежа.