<strong>Община Солун</strong>
Община Солункато водещ партньор
е втората община по размер на населението в Гърция, след тази на Атина. Според преброяването през 2011 г., постоянното й население е 324 766 жители.

>>

<strong>Община Хасково</strong>
Община Хасково
Община Хасково разположен на важен кръстопът, свързващ Запада и Изтока, в Хасково се отразява цялата история на България. Тук траките оставят силен отпечатък от разцвета на своята цивилизация.

>>

<strong>Интербалкански институт по публична администрация</strong>
Интербалкански институт по публична администрация
Интербалкански институт по публична администрация (IIPA) е център за научна документация на EDOTh. – NT / ADEDY, със седалище в Солун и активно в развитието на човешкия потенциал на публичната администрация в Гърция, на Балканите и в останалата част на Европа.

>>

<strong>Техническата камара на Гърция / Клон за Централна Македония</strong>
Техническата камара на Гърция / Клон за Централна Македония
TEE / ТКМ е най-старият (основана през 1950 г.) и най-голям регионален клон в страната с около 18 000 членове.

>>