Програмата InGreenCi обхваща всички социални групи в съответните групи, както следва:

във “вътрешни” групи, които включват и двете частно практикуващи инженери, ангажирани с проучване, геодезисти, ландшафтни архитекти и еколози, както и инженери, геодезисти, ландшафтни архитекти и еколози, които са функциониращите ръководители на общиниν

и:

външни” групи, които включват собствениците на недвижими имоти, строителни компании и на широката общественост

Програмата InGreenCi се занимава с “вътрешни групи”, като се стреми да обогати знанията на учените, активно работещи в сектора на проучванията и, като цяло, в изграждането на обществени и частни пространства, с цел постепенното въвеждане на интегрирано управление на дъждовните води и зелени обекти като компоненти на експлоатацията на градското пространство.

И накрая, програмата InGreenCi се занимава с външните” групи, стремящи се да създадат необходимите условия, за тяхното активно участие във въвеждането на принципите на интегрираното управление на зелени зони и изпълзването на дъждовна вода за тяхното напояване и изграждането и поддържането на частните пространства като основен елемент на градовете.

Програмата InGreenCi е насочена към “вътрешните” групи чрез изграждането на интегрирана мрежа от образователни дейности, споделени с община Хасково, и “външните” групи чрез изграждането на мрежа от информационни и екологични действия за повишаване на осведомеността.