Община Солун е втората община по размер на населението в Гърция, след тази на Атина. Според преброяването през 2011 г., постоянното й население е 324 766 жители. Тя се състои основно от град Солун, с историческия център и кварталите около него, както и областите , които са разположени на изток от градския център. В района на община Солун са разположени основните места и паметници на града. Общината е разделена на шест общински области, които, обаче, съгласно Закон 3852/11 (Каликрат програма), са официално разделени в две общински единици (Солун и Triandria), докато административната единица на Солун е разделена на пет общински района. по-специално:

 • Първият район включва Kato Poli (Нисък център – историческия център) и област Pedio touAreos (Марсово поле – Университет Аристотел в Солун [AUTH], Солунски международен панаир TIF]);
 • Вторият включва района на Беш Чинар, включващ кварталите на Вардарис, Панагия Фанеромени, Ксирокрини, Рамона, Ксиладика, Сфагея, Лаханокирои;.
 • Третият общински район включва областите на Ano Poli (Висока част), и Ептапиргион (Акрополис), включваща кварталите на Чинар, Диокитирио, Терпситея, Калитея, Куле Кафе, Кокини Вриси, Портара или Кастра, Ептарпиргион (Акрополис);
 • Четвъртият район включва квартал Тубма и се състои от кварталите на Ано Тумба, Като Тубма, Агиос Фануриос, Докса, Крионери, Малакопи;
 • Петият общински общност включва най-гъсто населен район (по-широк) Фалирон както и областите Харилау и Депо (Апотики) и се състои от следните квартали: Аналипсис (Палайес Ексохес или Пиргои), Агиа Триада, Саламина, Кифисия, Византия, Трохиодромикон, Неа Елветия, Алатини, Агиос Елефтериос, комплекс Узиел;
 • ΗОбщинската единица Триандриа включва бившата Община Триандриа и е разделена на следните квартали Ано Триандриа (Агиос Спиридон), Агои Анаргирои, Нисаки и Като Триандриа. До 1982 Триандриа е една общност и тя е създадена като една община на 1 януари 1983 , преди да бъде премахната като такава на 1 януари 2011 година.

Община Солун има две главни дирекции и осем самостоятелни отдела, докато, както вече беше споменато, системата на общинското децентрализация включва пет общински общности и общинския отдел на Триандриа. Община Солун предприема дейности и е обвързана с 8 юридически лица от публичния и частния сектор.

Програмата InGreenCi се изпълнява от Дирекцията по управление на градската околна среда, основна грижа на която е да се развие и поддържа зелени зони в града. Тази дирекция е отговорна за непрекъснато отглеждане на растения в своите разсадници и поддържане на съществуващите зелени площи, създаване на нови зелени територии и поддържане на зоологическата градина в крайградската гора. Дирекцията организира събития, основната цел на които е да се повиши осведомеността на гражданите по отношение на зелените въпроси; като такава най-значимо събитие е Цветния Парад на Община Солун.

Дирекцията по утравление на градската околна среда предприема дейности съвместно с 6 независими отдела, а именно:

 • Поддържане на градините и парковете
 • Разсади, зелени огради /жив плет/ и разсадници
 • Ветеринарен контрол и зоологическа градина
 • Действия по опазване на околната среда
 • Изследвания и планиране на градските зелени площи
 • Администравина подкрепа

 

В контекста на програмата InGreenCi

 Община Солун е поела координацията на партньорството като водещ партньор, чрез реализацията на:

Един подробен наръчник, включващ управление на дъждовна вода в градското планиране и, като цяло, ландшафтна архитектура, съдържащо примерен екологичен стандарт за бъдещо развитие, чрез:

 • записване и оценка на подходящи практики, , включващ екологично управление на дъждовна вода в градските зелени зони;
 • локализиране обременени градските зони, в рамките на който да се приложи конкретния модел;
 • създаване на конструкции с високо архитектурното качество и управлявана от принципите на екологично управление;
 • класифициране на международната научна литература (техники, растителен материал, разходите материализация и т.н.) и превръщайки го в една лесна за ползване база данни.
Материализиране на интегрирана мрежа от информационни и екологични действия за повишаване на осведомеността на гражданите, водещи до:

 • интерактивна игра
 • създаването на уеб сайт
 • производството и разпространението на печатни материали
 • информативни / актуализирани публикации в ежедневни и периодични печатни издания
 • организиране на еднодневни-среща
 • планиране и провеждане на две мероприятия за повишаване на осведомеността за подходящи задачи по проекта
Материализиране на демонстративни дейности по апликационната форма:

 • засаждане на плоския покрив на Солун Градски Съвет
 • κсъздаване дъждовни градини на улица ” 28 октомври” (бивша улица “Италиас”).