Община Хасково Разположен на важен кръстопът, свързващ Запада и Изтока, в Хасково се отразява цялата история на България. Тук траките оставят силен отпечатък от разцвета на своята цивилизация. Тук старите българи построяват уникални крепости, за да предпазят границите на българската държава. Тук се разпалва духовният огън на Възраждането, за да се поддържа силен и до наши дни.

Община Хасково се намира в хълмистите равнини на Югоизточна България. Разположена е стратегически между Родопите и Стара планина. Регионът се радва на благоприятен климат, удобен транспорт и е естествен център на културен живот.

Хасково заема ключово място в областта, тъй като през него минава най-бързият и пряк път, свързващ Европа и Близкия Изток. Градът е кръстопът на четири международни транспортни коридора.

Община Хасково е с територия от 740 кв.км. и обхваща град Хасково и още 35 населени места. Сред всички аспекти на живота в Хасково няма нищо по-динамично и по-забележително от местното население. Жителите на Хасково са изключително горди, образовани хора с богата душевност.

Отрасловата структура на икономиката на община Хасково е разнообразна и се състои от български и международни фирми с различна големина. Структуроопределящ отрасъл в общината е хранително-вкусовата промишленост. Солиден е делът на производството на тютюневи изделия, пиво и вино в национален мащаб. На територията й функционират много частни фирми основно за производство на машини за хранително-вкусовата промишленост, хляб и хлебни изделия, месо и млечни продукти, конфекция и др.

Важно място в стопанската структура на района заема селското стопанство. Климатът е умереноконтинентален с изразено средиземноморско влияние. В съчетание с другите природни дадености той създава благоприятни възможности за отглеждането на пшеница, сусам, царевица и особено на памук и тютюн – едни от най-качествените в България. Застъпени са зеленчукопроизводството и лозарството.

Миналото и настоящето на Хасково се свързват с имената на много изтъкнати творци, които заедно с хилядите негови граждани създават свободния дух и неповторимата атмосфера на града.

Историческият музей, художествените галерии, регионалната библиотека и читалищата съхраняват културата и достиженията на много поколения. Драматично-кукленият театър, Клубът на дейците на културата, симфоничният, духовият и народен оркестър, фолклорните ансамбли, хоровете изграждат палитрата от културни институции и богатата културна оферта на Хасково.

От град Хасково започват своята кариера много изявени български спортисти, завоювали олимпийски, световни, европейски и държавни отличия. Спортно училище и над 20 спортни клуба развиват дейност на територията на града.

Ежегодно Националният конкурс за дебютна литература “Южна пролет” среща в Хасково млади и талантливи творци в областта на поезията, прозата и литературната критика. Тези литературни празници имат своя запазена духовна територия, в която младата българска литература извървява своите първи стъпки.

Музикалните дни “Проф. Недялка Симеонова” носят името на бележитата българска цигуларка, родена преди повече от 100 години в гр.Хасково. Със своите талантливи изпълнения днешните млади български цигулари, разкриват красотата на музикалното изкуство и доставят незабравими мигове на публиката.

Част от колорита на културните тържества в гр.Хасково е Съборът на народното творчество “Китна Тракия пее и танцува”. Над 40 години в красивата местност “Кенана” колективи и индивидуални изпълнители от цялата страна представят самобитни български песни, танци, традиции и обичаи.

Хасково е известен като един от най-чистите градове в страната. Независимо от това тук се създават условия за сериозни промени в екологичната култура на хората, за опазването и развитието на околната среда. Хасково е част от общността на европейските градове за устойчиво развитие. В екологичната програма на града се вписват много значими проекти, свързани с управлението на отпадъците, мониторинг на въздуха и водите, управлението на околната среда и др.

Обновяването, строителството на нови и опазването на съществуващите озеленени площи са основните насоки, по които се развива зелената система на гр. Хасково. Хасково предлага отлични възможности за разходки в красиви и големи паркове. За любителите на туризма, в непосредствена близост до Хасково е планината Аида, която предлага многобройни маршрути сред девствена природа и археологически останки от тракийско време.

Туризмът е още една атрактивна страна от живота в Хасково. Градът привлича туристи със своите забележителности и местоположение. Запазеното етнографско наследство и уникалното съчетание на природни и културни ресурси допълват възможностите за туризъм, които регионът на Хасково предлага на неговите гости.

Специфичната архитектура е една от атракциите на общината. Съхранени са много от улиците в ориенталски стил, което навява спомени за живота от миналия век. В града има много старинни къщи и обществени сгради, обявени за паметници на културата, в архитектурата на които се съчетават местните традиции със заемки и влияния от други градове, дори от други държави. Тук, сред изваяните еркери, стрехи, прозорци, колони и алафранги се пази неповторимия дух на хасковската история.

Благоприятното географско разположение, богатото културно-историческо наследство и динамичните темпове на развитие превръщат Хасково в успешно развиваща се туристическа дестинация. Признание за това са многобройните награди от национални и международни туристически изложения, както и успешно развиваните в различни направления партньорства с градове от Англия, Австрия, Испания, Португалия, Гърция, Турция, Русия, САЩ и много други.

.

В контекста на програмата InGreenCi

 Община Хасково е поела ангажимент за изпълнението на:

Монтаж на GIS система за градските зелени зони и зелени маршрути в рамките на града

Изготвяне на наръчник за интегрирано управление на градските зелени площи, след като са изпълнили следното:

  • Записване и оценка на подходящи практики, включващ интегрирано градско зелено управление
  • Намиране на натоварени градски райони в рамките на който да се приложи конкретния модел
  • Систематизирането международната научна литература (техники, растителен материал, разходите материализация и т.н.) и превръщайки го в една лесна за ползване база данни
Образование на частни партньори и действащи специалисти от общината, а именно инженери, ландшафтни архитекти и градинари за съдържанието на ръководството, както и използването на GIS

Създаване на интегрирана мрежа от информационни действия и действия за повишаване на осведомеността на гражданите за околната среда.