για την εκπόνηση του οποίου θα προηγηθεί:

  • καταγραφή και αξιολόγηση των ενδεδειγμένων πρακτικών που ενσωματώνουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του αστικού πρασίνου
  • αναζήτηση επιβαρημένων αστικών περιοχών για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου
  • ταξινόμηση και μετατροπή σε εύχρηστη βάση δεδομένων της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας (τεχνικές, φυτικό υλικό, κόστος υλοποίησης, κλπ)

Οδηγός ολοκληρωμένης διαχείρισης

Σεμινάριο εκπαίδευσης ιδιωτών και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου μηχανικών, αρχιτεκτόνων τοπίου και γεωπόνων στα αντικείμενα του οδηγού αλλά και στη χρήση του GIS

seminar1_Haskovo

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Δράσεις δημοσιότητας που περιλαμβάνουν: