Πρόγραμμα

8:30-9:00 Προσέλευση –Εγγραφές
9:00-9:30 Χαιρετισμοί
κ. Ιωάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
κ. Αθανάσιος Παππάς, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
9:30-10:00 1η Ενότητα: Ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικού Πρασίνου
Συντονισμός: Μάξιμος Πετρακάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος
1. Παρουσίαση του Προγράμματος Integrated Green Cities-Μια κριτική αποτίμηση | pdf
Εισηγήτρια: Σακαλή Ελένη, Δασολόγος Msc, Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος
2. Παρουσίαση της εξέλιξης του έργου «Ανάπλαση της οδού 28ης Οκτωβρίου με μεθόδους διαχείρισης όμβριων υδάτων»
Εισηγητής: Μπαζάκας Νικόλαος, Μηχανικός Έργων Υποδομής-Περιβαλλοντολόγος Msc, Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
10:00-10:30 2η Ενότητα Η διαχείριση των όμβριων υδάτων – Εκπαιδεύοντας τα παιδιά
Συντονισμός: Ευάγγελος Ματζίρης Δρ. Δασολόγος -Περιβαλλοντολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Διεύθυνσης Διαχ. Αστικού Περιβάλλοντος
1. «Συλλαμβάνοντας» το νερό της βροχής | pdf
Εισηγητής: Σωτηριάδης Δημήτριος, Γεωπόνος-Αρχιτέκτονας Τοπίου Msc, Προϊστάμενος Τμήματος Δενδροστοιχιών, Αλσών και Φυτωρίων
2. Παρουσίαση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού- ο πολλαπλασιαστικός του ρόλος
Εισηγήτρια: Γκαιντέ Σοφία., Πρόεδρος της Tessera multimedia
10:30-12:30 3η Ενότητα Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των μαθητών
Συντονισμός: Χρυσή Μουρουδέλη, Δασολόγος Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσω διαδραστικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων