На 13/12/2013 се проведе първата техническа среща на партньорите по програмата IntegratedGreenCities в Новото кметството на община Солун.

В контекста на срещата се проведе следното:

A) представяне на партньорите;
B) подробно представяне на проекта;
C) представяне на правилата за изпълнение на проекта;
D) за създаване на административния екип по проекта;
Д) определяне на оперативните правила за дминистративния екип по проекта;;
F) представяне на времеви график на проекта