Στις 13/12/2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Τεχνική Σύσκεψη μεταξύ των εταίρων του έργου IntegratedGreenCities, στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

Α) παρουσίαση των εταίρων

Β) αναλυτική παρουσίαση του έργου

Γ) παρουσίαση των κανόνων υλοποίησης του έργου

Δ) συγκρότηση της Ομάδας Διοίκησης του έργου

Ε) καθορισμός των κανόνων λειτουργίας της Ομάδας Διοίκησης του έργου

Στ) παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος του έργου