На 07.09.2013 се състоя техническа среща на партньорите в община Хасково, където всеки партньор представи хода на изпълнението на техните действия и бъдещи планирани действия.