На 21/03/2013 се състоя техническа среща на партньорите в община Хасково, на която всеки партньор представи хода на изпълнението на техните действия; бъдещи действия и последваща дълга дискусия относно съдържанието на документи по проекта.