В контекста на мерките за публичност на програмата, се проведе еднодневна среща на тема: “Устойчиво управление на градската околна среда, добри практики и ролята на местното самоуправление”. Срещата се проведе в Македония Palace Hotel, в петък, 6-ти юни, 2014 г., от 9:00 часа.
Лектори:

  • Константинос Зервас, зам.-кмет по качество на живот, община Солун, Строителен инженер, Магистър

Градските зелени зони и публично пространство: Една връзка по необходимост

  • Янис Анастасиадис, Специалист регионална въпроси, технически съветник на проекта, EiDemon Development Consultants

Представяне на Програма  Integrated Green Cities | pdf

  • Д-р Константинос Катсифаракис, професор, Катедра по Хидравлика и екологично инженерство, Факултет по инженерство в Аристотеловия университет в Солун

Методи и предложения за екологично управление на дъждовните води за град Солун  | pdf

  • Константинос Хатцис, Строителен инженер, Магистър, член на Управителния съвет по Egnatia SA / Международни проекти

Рециклиране на замърсени води и употреби  | pdf

  • Д-р Максимос Петракакис, ръководител на Отдел по екологични действия, Дирекция управление на градската околна среда, община Солун

Справянето с високи нива на концентрация на суспендирани частици в Солун (2013 г.), въз основа на по-стари и нови нормативни актове | pdf

  • Д-р Евангелос Матцзирис, Горски природозащитник, ръководител на сектора на Поддръжка на паркове, Дирекция управление на градската околна среда, община Солун

Градска компресия на почвата: Причини-Въздействие- Контрол  | pdf

  • Димитриос Сотириадис, Градинар-ландшафтен архитект, ръководител на сектора на храсти, жив плет редове и разсадници – Николаос Папус, Градинар, Дирекция по управление на градската околна среда – Ставрула Лазариду, строителен инженер, Дирекция по устойчива мобилност и мрежи – Александрос Пелегринос, строителен инженер, дирекция по градоустройството и архитектурознание, община Солун

Управление на дъждовната градини в град Солун: представяне на проучване за реконструкцията на улица “28 октомври“ използвайки екологични методи за управлението на дъждовна вода  | pdf

  • Елени Сакали, Горски специалист, Магистър, Дирекция по Градска управление на околната среда – Севасти Лафтциду, Квалифициран Строителен инженер, Магистър – Екатерини Хатцинота, Квалифициран Архитект, Магистър, дирекция по градоустройството и архитектура, община Солун

Представяне на проучването за засаждане на плоския покрив на Солун Градски  | pdf

  • Хрисула Атанасиу, ръководител на Центъра за екологично образование за Eleftherio, Kordelio & Vertiskos

Образование за устойчив град | pdf

  • Танасис Пападерос, Изпълнителен директор в автономен Отдел по публични и международни отношения, Община Солун – Йорданис Дувлетис, изпълнителен директор на Отдел Компютаризация и поддръжка, Дирекция на оперативното планиране, община Солун

Действия по програмата за повишаване на осведомеността и основни цели