Στο πλαίσιο των δράσεων Δημοσιότητας του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: «Αειφόρος Διαχείριση του Αστικού Περιβάλλοντος, καλές πρακτικές και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης«. Η ημερίδα έλαβε μέρος στο Μακεδονία Παλλάς την Παρακευή 6 Ιουνίου 2014, 9:00 π.μ.
Εισηγητές:

  • Ζέρβας Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δήμου Θεσσαλονίκης, Πολιτικός Μηχανικός MSc

Αστικό πράσινο και δημόσιος χώρος. Μια σχέση ανάγκης

  • Αναστασιάδης Γιάννης, Περιφερειολόγος, Τεχνικός Σύμβουλος Έργου ΕιΔήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Παρουσίαση του προγράμματος Integrated Green Cities | pdf

  • Δρ. Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, καθηγητής Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Μέθοδοι και προτάσεις οικολογικής διαχείρισης ομβρίων για την πόλη της Θεσσαλονίκης | pdf

  • Χατζής Κωνσταντίνος, Msc Πολιτικός Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε./ Έργα Εξωτερικού

Aνακύκλωση γκρίζου νερού και χρήσεις του | pdf

  • Δρ. Πετρακάκης Μάξιμος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, Δήμος Θεσσαλονίκης

Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη (2013), βάσει παλαιών & νέων νομοθετικών ρυθμίσεων | pdf

  • Δρ. Ματζίρης Ευάγγελος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, Δήμος Θεσσαλονίκης

Συμπίεση Αστικών Εδαφών: Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος | pdf

  • Σωτηριάδης Δημήτριος , Γεωπόνος-Αρχιτέκτονας Τοπίου Προϊστάμενος Τμήματος Δενδροστοιχιών Αλσών και Φυτωρίων – Παππούς Νικόλαος, Γεωπόνος Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος – Λαζαρίδου Σταυρούλα, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Πελεγρίνος Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, Δήμος Θεσσαλονίκης

Κήποι βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση της μελέτης ανάπλασης της οδού 28ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης των ομβρίων | pdf

  • Σακαλή Ελένη, Δασολόγος Msc, Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος – Λαφτσίδου Σεβαστή, Διπλ. Πολιτικος Μηχανικός Msc – Χατζηνώτα Αικατερίνη, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Msc, Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, Δήμος Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση μελέτης φυτεμένου δώματος του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης | pdf

  • Αθανασίου Χρυσούλα, Υπεύθυνη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη | pdf

  • Παπαδερός Θανάσης, Στέλεχος Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσιών και Διεθνών Σχέσεων Δήμου Θεσσαλονίκης – Δουβλετής Ιορδάνης, Στέλεχος Τμήματος Μηχανογραφικής Υποστήριξης Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Δήμου Θεσσαλονίκης

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης του προγράμματος και οι βασικές στοχεύσεις