Project Description

В контекста на мерките за публичност на програмата, се проведе еднодневна среща на тема: “Устойчиво управление на градската околна среда, добри практики и ролята на местното самоуправление”. Срещата се проведе в Македония Palace Hotel, в петък, 6-ти юни, 2014 г., от 9:00 часа